Chính Sách

Cập nhật lần cuối vào ngày 10, tháng 08, năm 2023


Chào mừng bạn đến với Mê Mod, tại https://memod.xyz. Chúng tôi đặt sự bảo mật và quyền riêng tư của khách truy cập lên hàng đầu. Chính sách Quyền Riêng Tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.


#1: Tệp Nhật Ký:
Chúng tôi tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn sử dụng tệp nhật ký. Những tệp này ghi lại thông tin về hoạt động của khách truy cập trên trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và giờ, trang giới thiệu/thoát và số lần nhấp. Thông tin này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Những thông tin này không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân cụ thể nào và được duy trì với mục đích thống kê và phân tích.


#2: Phạm vi áp dụng:

Chính sách Quyền Riêng Tư này áp dụng cho hoạt động trực tuyến của chúng tôi và tương quan đến thông tin mà bạn chia sẻ và/hoặc chúng tôi thu thập tại ARTRU. Xin lưu ý rằng chính sách này không áp dụng cho việc thu thập thông tin ngoại tuyến hoặc thông qua các kênh khác ngoài trang web của chúng tôi.


#3: Sự Đồng Ý:

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi và đồng ý tuân thủ các điều khoản của nó.


#4: Thu thập Thông Tin:

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc đăng ký tài khoản. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích cụ thể và không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật.


#5: Sử dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để:


- Cung cấp, vận hành và duy trì trang web của chúng tôi

- Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web

- Hiểu và phân tích cách bạn sử dụng trang web

- Phát triển sản phẩm, dịch vụ và tính năng mới

- Liên hệ với bạn liên quan đến cập nhật và thông tin liên quan đến trang web

- Ngăn chặn gian lận và bảo vệ quyền lợi của bạn


#6: Cookies và Web Beacons:

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Những cookies này lưu trữ thông tin về tùy chọn của bạn và trang bạn đã truy cập. Bạn có thể quản lý cookie qua tùy chọn trình duyệt của bạn.


#7: Đối tác Quảng cáo:

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các đối tác quảng cáo. Mỗi đối tác có Chính sách Quyền Riêng Tư riêng. Chúng tôi không kiểm soát thông tin thu thập bởi các đối tác này.


#8: Bảo Vệ Dữ Liệu:

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép và sử dụng không đúng mục đích.


#9: Quyền Của Bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện yêu cầu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: huystarlienquan@gmail.com.


#10: Quyền Bảo Vệ Dữ Liệu CCPA:
Theo quy định CCPA, người dùng California có quyền:

Yêu cầu tiết lộ loại thông tin cá nhân được thu thập và phạm vi sử dụng của nó.
Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ khỏi hồ sơ của chúng tôi.
Từ chối bán thông tin cá nhân của họ.
Nếu bạn là người dùng California và muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email đã cung cấp.

#11: Quyền Bảo Vệ Dữ Liệu GDPR:
Theo quy định GDPR, bạn có quyền:

Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa, hạn chế xử lý hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.
Yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác.
Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email đã cung cấp.


#12: Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền Riêng Tư này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.


#13: Thông Tin Trẻ Em:

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể loại bỏ thông tin này khỏi hồ sơ.

#14: Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Quyền Riêng Tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: huystarlienquan@gmail.com.

Những điều khoản này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật Chính sách Quyền Riêng Tư này để phản ánh các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi và quy định pháp luật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email đã cung cấp. Chúng tôi xin chân thành cám ơn bạn đã tin dùng và sử dụng dịch vụ của Mê Mod.

Đăng Bình Luận